Ani najlepší itčkár nemôže byť expert na všetko 

        

       V posledných mesiacoch sa svet stal značne nepredvídateľným, čo top manažment firiem núti byť v strehu a rozhodovať o veciach, ktoré už o pár dní nemusia platiť. Home office, karanténa, ekonomické turbulencie... Preto treba hľadať nové spôsoby, ako sa dá zvýšiť produktivita fungovania firmy a súčasne mať pod kontrolou náklady. Jedným z riešení, najmä pre stredné a veľké podniky, je cloud, ktorý to môže zabezpečiť. Pozrime sa na to prečo.

       Úvahy, či patria firemné dáta do cloudu alebo nie, sú tu posledných zhruba desať rokov. Dnes je však táto téma pre top manažment mimoriadne aktuálna - nielen kvôli lepšej ponuke služieb, ktoré sú na trhu, ale aj pre súčasnú koronavírusovú dobu. Veď podľa jedného z britských prieskumov museli manažéri prepustiť 39 percent zamestnancov pre vyššie bezpečnostné riziká - ľudia pracujúci z domu poľavili v interných bezpečnostných pravidlách, čo spätne vyvoláva nutnosť mať cloudové biznisové riešenia pod profesionálnym dohľadom.

       "Na Slovensku pretrváva pocit, že počítačové systémy firmy s ich dátami musí mať firma vo svojej serverovni a do cloudu nepatria. Pritom často je situácia taká, že bezpečnostné štandardy definované pre cloud sú niekoľkokrát vyššie, ako môže firma dosiahnuť vo vlastnej réžii, a z toho dôvodu môžu byť jej dáta v cloude pri správnom nastavení oveľa lepšie chránené, " vysvetľuje k téme prechodu na cloud Marián Benko, ktorý okrem toho, že je predseda predstavenstva spoločnosti eGroup Solutions, a. s., venuje sa digitálnej transformácii firiem. "Na druhej strane je paradox, že medzi najčastejšie cloudové aplikácie, využívané ako služba, patria CRM (customer relationship management) riešenia, ktoré obsahujú dôverné informácie obchodného charakteru."

       Čo patrí do cloudu

       Ak už firmy prekonajú strach, že niekto zneužije ich dáta, prichádzajú starosti, čo vlastne do cloudu dať a čo nie. "Jednoducho, aplikácie, od ktorých závisí vaše podnikanie a chcete ich mať rýchlo dostupné, dajte do cloudu. Pre niektoré technologicky staršie, backendové systémy by som zvážil, či sa oplatí ich prerobenie na novú architektúru," zamýšľa sa Marián Benko. "Prechod do cloudu určite nie je jednoduchý a musí tomu predchádzať dôsledná analýza, správny návrh, vhodné nasadenie a nakoniec aj starostlivosť počas prevádzky."

       Keď sa firma rozhoduje, či prejde na cloudové riešenia, porovnáva v prvom rade cenu. To je moment, keď sa často porovnáva neporovnateľné, pretože niektorí poskytovatelia cloudových riešení ponúkajú rôzne benefity, ktoré majú iní už automaticky zahrnuté v cene. 

       Viac sa môže dočítať na stranách 40-41 v októbrovom TRENDe.

       Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk