Forbes: eGroup Solutions: Cloud je v móde, no treba zvážiť, v akej forme sa firme oplatí


Podľa Štefana Orosza, podpredsedu predstavenstva spoločnosti eGroup Solutions, a. s., cloudové technológie pomáhajú firmám znižovať náklady, ale nepremyslený presun môže spôsobiť viac škody ako úžitku.

Je cloud naozaj najlepším riešením pre firmu, ktorá chce optimalizovať svoje náklady?

Mať svoje IT služby v modernom cloude prináša veľa výhod. Cloud pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť, zlepšovať produktivitu práce, optimalizovať náklady. Je preto prirodzené, že každý manažér, ktorý hľadá nový spôsob znižovania nákladov, sa skôr či neskôr dostane k prínosom cloudových riešení, ktoré sú na prvý pohľad skutočne zaujímavé. Často vidíme počiatočné obrovské nadšenie a chuť všetky aktivity firiem presunúť do cloudu. Jednou z rozhodujúcich otázok prevádzky v cloude môže byť ochrana dát, preto je pre mnohé spoločnosti niekedy výhodnejšie aspoň časť IT služieb ponechať naďalej vo vlastných dátových centrách či serverovniach. Do cloudu sa hodia najmä služby, ktoré si vyžadujú flexibilitu a dostupnosť. 

Pre koho je teda vhodné využiť cloud a pre koho zostať vo vlastnom dátovom centre?  

Do rozhodnutia zostať či presunúť IT služby do cloudu vstupuje v každej firme množstvo premenných. Vo všeobecnosti je dôležité pozrieť sa najmä na využitie IT. Keď na ňom stojí obchod, ako napríklad pri online predaji veľkých e-shopov, využitie cloudu dáva zmysel. Podobne, ak potrebujete stabilné pripojenie, rýchly servis a služby či pripojenie z mnohých častí sveta, odchod do cloudu môže byť dobrý nápad. Naopak, napríklad výrobná firma by úplný presun do cloudu mala dobre zvážiť. Keď jej IT systémy súvisia len s výrobou, musí si vybudovať extrémne rýchle a bezpečné linky, hoci dáta si vymieňajú len stroje medzi sebou. Presun by mohol znefunkčniť procesy a fungovanie firmy, prípadne sa ukázať ako neefektívny vzhľadom na investície a celkový prínos. Na druhej strane, možno by sa ukázalo, že časť svojej činnosti naozaj môže umiestniť do cloudu. Dôležité je vyhodnotiť pomer cena/výkon. Z našich skúseností odporúčame vyskúšať hybridný cloud, teda niektoré informačné systémy ponechať v dátovom centre a niektoré presunúť do cloudu. 

Na základe čoho sa teda rozhodnúť? 

Najdôležitejšie je spracovať analýzu, projekt a dobre premyslieť architektúru. Prirovnám to k energetike. Podobný boom ako teraz cloud zažívalo stavanie solárnych panelov na strechách rodinných domov. Ako ľudia postupovali? Asi okamžite nevyhadzovali kotle, nenakupovali bezhlavo panely a nezačali vyrábať elektrinu. Najprv zvážili, či bývajú v oblasti s dostatkom slnečného žiarenia, zavolali odborníka, ktorý im poradil, čo kúpiť, možno namontoval a tiež odporučil vykurovať len zimnú záhradu. Tu to funguje podobne.  Základom je dôkladná analýza, mali by ste poznať možnosti a obmedzenia cloudových riešení. Až potom zvoliť vhodnú stratégiu prechodu do cloudu. IT manažér by mal napríklad vedieť, či dokáže využiť cloud efektívne, optimalizovať náklady a dosiahnuť čo najvyššiu produktivitu práce, zabezpečiť presun bez výpadku a ako dosiahnuť obnovu po havárii. 

Vedeli by ste uviesť konkrétny príklad? 

Mnoho väčších firiem na Slovensku prevádzkuje ERP systém SAP na platforme IBM Power. Tieto firmy podnikajú v oblastiach, kde si nemôžu dovoliť výpadok služieb a po havárii potrebujú rýchlu obnovu. Povedzme, že využívajú preto dve dátové centrá, ak by jedno malo havarijný výpadok. Znižovanie  svojich prevádzkových nákladov a optimalizácia ľudských zdrojov je v dnešných časoch veľmi aktuálna téma. Zrejme by sme každej z týchto firiem odporučili prejsť na novú verziu SAP ERP s novou databázou a premigrovať minimálne jedno dátové centrum do cloudu, čím by vedeli výrazne ušetriť. 

Najjednoduchším spôsobom je použiť IBM Public Cloud, najbezpečnejší a najotvorenejší verejný cloud pre podnikanie. Veľké spoločnosti zároveň vyhľadávajú predovšetkým hybridné cloudové riešenia a služby, ktoré vyhovejú ich obchodným, regulačným a legislatívnym požiadavkám. Až 80 % ich najdôležitejších pracovných úloh – od dodávateľských reťazcov po core bankové systémy – ešte nie je v cloude. Hybridný cloud sa rýchlo stáva dominantnou silou poháňajúcou zmeny v priemysle. IBM intenzívne investuje do tejto oblasti. Spolu s Red Hat kompletne transformovala svoje portfólio, aby klientom poskytla jedinečnú schopnosť budovať kritické aplikácie a prevádzkovať ich kdekoľvek.

Čo nasleduje potom, ako sa firma rozhodne využiť cloudové riešenie? 

Mala by si zodpovedať otázku, ako bude IT služby prevádzkovať. Dáta v cloude a súvisiace IT služby potrebujú profesionálov, ktorí sa na túto prácu špecializujú. Majú za sebou roky práce a získavania skúseností, ktoré sa nedajú rýchlo doštudovať v momente, keď sa vyskytne problém. Vedia pomôcť aj v prípadoch, keď sa všetko do cloudu presťahovať nedá, teda pri hybridnom IT prostredí. Potrebujú mať skúsenosti nielen z prevádzky v cloude, ale aj v lokálnej IT infraštruktúre. Odľahčí to firemných IT manažérov, ktorí sa tak nemusia zaoberať všetkými technológiami v infraštruktúre, ale môžu sa zamerať so svojimi IT odborníkmi práve na to, čo ich vlastná firma potrebuje najviac, to špecifické know-how. Navyše, v prípade vážnej poruchy nie sú na riešenie sami, majú poistku skúsených expertov. 

Prečo by sa mali spojiť s externým dodávateľom?

Firma migruje do cloudu len raz a viac sa tým procesom nezaoberá. Jej IT manažéri sa môžu sústrediť na spomínané špecifiká firemného podnikania a rozvíjať tie. Téme presunu do cloudu sa intenzívne venujeme a stále hľadáme nové cesty ako vylepšovať a zdokonaľovať tento proces. Vyvinuli sme napríklad produkt Zero Downtime Center, ktorý umožňuje mať IT pod kontrolou. Je to súbor nástrojov, ktoré pomôžu IT manažérovi mať vždy zrozumiteľné a relevantné informácie na podporu rozhodovania, ktoré zaujímajú aj generálneho riaditeľa. 

Predstavte si, že všetky prevádzkované IT systémy sú optimálne rozložené v cloude a on-premise infraštruktúre, za optimálnych prevádzkových nákladov na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru, ktorá má minimálne výpadky a s pripraveným riešením na obnovu po havárii v trvaní „hodín”. Predstavte si spokojných zákazníkov alebo interných používateľov, ktorí nešomrú, že niečo opäť nefunguje ako má, kde ak generálny riaditeľ potrebuje poskytnúť zákazníkom novú službu, alebo podporiť nový produkt či zaviesť produktívnejší proces, vie, že IT oddelenie je dostatočne pripravené tieto nové požiadavky v krátkom čase realizovať. My tomu skutočne veríme, že sa to dá dosiahnuť.

Zdroj: Forbes

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk