IBM Cloud Satellite je prelomom v správe cloudových služieb


Budujte rýchlejšie, bezpečnejšie a kdekoľvek pomocou IBM Cloud Satellite

Efektívnejšie využívanie cloudových služieb je hnacou silou transformácie dnešného podnikania. Umožňuje spoločnostiam modernizovať kľúčové pracovné a obchodné procesy, rýchlo sa rozširovať a rásť vďaka využívaniu umelej inteligencie (AI) a aplikáciám prevádzkovaným na prístupovej aplikačnej úrovni. Mnohé priemyselné odvetvia čelia technologickému pokroku a novým výzvam. Výsledkom je nasadenie virtuálnych prostredí, avšak ich veľké množstvo si vyžaduje aj ich správu. Možnosť budovať a riadiť všetky verejné a lokálne prostredia (v datacentrách), je výzvou pre mnohých renomovaných dodávateľov IT. IBM prinieslo inovatívne riešenie IBM Cloud Satellite - plne distribuovaný cloud, ktorý je poskytovaný ako služba.

Prečo ide o významnú zmenu pre správu cloudových systémov a modernizáciu aplikácií? Pozrime sa bližšie na to, čo robí IBM Cloud Satellite takým progresívnym v poskytovaní a správe cloudových služieb.

Priemyselné výzvy

 Mnohí klienti naplno nevyužívajú výhody, ktoré ponúka používanie verejného cloudu - flexibilitu, škálovateľnosť, jednoduchosť používania, rýchlosť vstupu na trh a nižšie vstupné náklady na IT. Existujú rôzne, často sa opakujúce dôvody:

  • po finančne náročnej investícii do lokálnej infraštruktúry sa klienti pochopiteľne bránia ďalším výdavkom na realizáciu cloudovej stratégie

  • kvôli pochybnostiam o bezpečnosti cloudu a ochrane osobných údajov, udržujú citlivé dáta radšej lokálne

  • právne/regulačné opatrenia vyžadujú, aby údaje zostali uložené lokálne na území krajiny, prípadne spoločenstva krajín pod spoločnou právnou legislatívou

  • problémy s latenciou údajov v reálnom čase si vyžadujú mať IT on-premise

  • neochota interne rozvíjať potrebné cloudové odborné znalosti na prevádzku konkrétneho prostredia (alebo si prenajímať takéto služby od odborníkov).

Stručne povedané, v niektorých odvetviach klienti nemôžu spúšťať kľúčové kritické monolitické aplikácie vo verejných cloudoch či poskytovať ich z dôvodu regulačných právnych predpisov alebo obáv ohľadom straty súkromia. Iné spoločnosti musia mať kľúčové IT procesy v edge prostrediach, aby sa vyhli problémom s latenciou, ktorá by mohla znížiť ich kvalitu a efektivitu prevádzkovania.

Napríklad spoločnosti vo finančnom odvetví čelia podobným výzvam. Legislatívne predpisy určujú, ako sa musia uchovávať finančné údaje, zatiaľ čo používatelia požadujú okamžitý prístup k svojim bankovým informáciám bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Spoločnosti poskytujúce finančné služby si preto budú musieť prenajať riešenia v prostrediach, ktoré dokážu spracúvať citlivé informácie bezpečnejšie a oveľa efektívnejšie.

Oddelenie lokálnych a verejných cloudov môže viesť k problémom v oblasti bezpečnosti a dodržiavania predpisov, k zníženému prehľadu v rámci hybridného cloudu a k obmedzeniam operácií, keď cloudové aplikácie nemožno spustiť v lokálnych infraštruktúrnych prostrediach. Výsledná komplexnosť prevádzky vytvára viac práce a môže dokonca prevyšovať zručnosti IT tímov poverených prevádzkou týchto prostredí. Spoločnosti, ktoré potrebujú konzistentnú kontrolu bezpečnosti, často ani nemajú centrálny prehľad o svojich operáciách vo všetkých publikovaných prostrediach.

Hľadáte spôsob efektívnejšieho a plynulejšieho nasadzovania aplikácií? Odpoveďou je model distribuovaného cloudu. 

Proces vývoja distribuovaného cloudu

 Čo máme na mysli, ak hovoríme o IBM Cloud Satellite ako o distribuovanom cloude? Poskytuje distribúciu služieb verejného cloudu do rôznych fyzických lokalít, pričom údržba, správa a vývoj služieb je naďalej v kompetencii poskytovateľa verejného cloudu. IBM Cloud Satellite umožňuje konzistentné cloudové služby v akomkoľvek cloude, na lokálnej úrovni alebo na okraji prístupovej aplikačnej vrstvy. Poskytuje spoločnostiam doteraz nedostupnú flexibilitu, otvára technické možnosti nasadenia riešenia, prostredníctvom ktorých firmy oslovujú svojich zákazníkov. Vďaka IBM Cloud Satellite môžu IT špecialisti podľa potreby zachovať kritické operácie v rámci privátnych alebo prístupových prostredí a zároveň jednoducho monitorovať a spravovať cloudové služby a aplikácie v jednom rozhraní.

Distribuovaný model cloudu odstraňuje niekoľko problémov, ktorým podniky čelia pri zavádzaní cloudových služieb. Vďaka možnosti spravovať služby a cloudové aplikácie v rôznych lokalitách na diaľku, umožňuje IBM Cloud Satellite firmám efektívne škálovať pracovné zaťaženie a sústrediť technický personál na riešenie ich primárnych strategických rozhodnutí. Zatiaľ čo podnik profituje z rýchlosti a agility využívania verejných cloudových služieb, dôležité údaje zostávajú v danej krajine, čím sú splnené legislatívne požiadavky na dodržiavanie predpisov a nariadení. IBM Cloud Satellite umožňuje uchovávať údaje tam, kde ich chcete mať reálne spracované. Vaše tímy môžu bezpečne vykonávať analýzy vo všetkých prostrediach pri zachovaní transparentnosti a konzistentnosti nástrojov, procesov a výsledkov.

IBM cloudové služby sú k dispozícii aj pre prevádzku v lokalitách Cloud Satellite. Môžete napríklad využívať kontajnerizovanú službu Red Hat OpenShift buď lokálne alebo zároveň cez IBM Cloud Satellite. Odpadá potreba starať sa o samotnú platformu OpenShift. Využitie modernej technológie na báze open-source Kubernetes a kontajnerizácie, alebo jeho komerčného balíka OpenShift, Vám ľahšie otvorí cestu pre tvorbu Vašich aplikácií, zatiaľ čo o platformu sa za Vás stará IBM Cloud a udržiava ju spoločnosť IBM podľa nastavených kritérií na dostupnosť a prevádzku aplikácií. Prostredníctvom Cloud Satellite získate širokú škálu inovatívnych služieb IBM Cloud, možnosť prevádzkovať ich na existujúcej infraštruktúre a otvorenú flexibilitu na rozšírenie infraštruktúry, ktorú budete potrebovať už zajtra.


Aká je budúcnosť cloudu?

Vývoj cloudu bude pokračovať, pretože spoločnosti dynamicky rastú, menia svoje prevádzkové požiadavky, menia sa predpisy, nasadzujú čoraz viacej aplikácií spúšťaných z cloudového prostredia. IBM Cloud Satellite pomáha firmám dennodenne čeliť týmto výzvam vďaka prístupu, ktorý je flexibilnejší a agilnejší pri poskytovaní cloudových služieb ako mnohé konkurenčné cloudové architektúry. IBM Cloud Satellite jednoducho šetrí čas a efektívne pomáha IT tímom. Uveďme si príklad - rýchlo nasadiť cluster do lokálneho prostredia, bezpečne zaregistrovať on-premise v IBM Cloud, prideliť prístupové práva a zabezpečenia vo všetkých prostrediach. Tým, že ponúka lepší prehľad o celej infraštruktúre a nasadzuje nástroje tam, kde sú potrebné, môžu IT tímy vykonávať operácie niekoľkými kliknutiami. Okrem poskytovania výhod distribuovanej cloudovej architektúry, posúva IBM správu cloudu o úroveň vyššie. 

S naším partnerom IBM Slovensko, prinášame klientom konzistenciu, transparentnosť a flexibilitu, pomáhame im prevádzkovať procesy tam, kde to má pre ich podnikanie najväčší zmysel - či už je to verejný cloud, ich dátové centrum alebo prístupová aplikačná vrstva.

Zdroj: IBM

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk