Zabbix 4.2 s novou výbavou nám "vytúnoval"monitoring pre komfort a výkon

Najnovšia verzia sa zameriava na vysokofrekvenčný distribuovaný monitoring a poskytuje nové možnosti pre monitoring kontajnerových, aplikačných a cloudových zdrojov.

„Som nadšený, že Zabbix dosiahol úspech pri podpore tisícok spoločností na ich ceste k digitálnej transformácii, a to poskytovaním veľmi spoľahlivého a flexibilného riešenia monitorovania. Nová verzia nastavuje latku monitorovania IT infraštruktúry opäť na vyššiu úroveň a Zabbix stavia do pozície jednej z najdôležitejších súčastí moderných AIOps platforiem,“ povedal Alexei Vladishev, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Zabbix.

Čo je nové v Zabbix 4.2?

Tu je zoznam najdôležitejších funkcií zahrnutých v novej verzii:

Oficiálna podpora nových platforiem

Okrem existujúcich oficiálnych balíčkov a appliance, Zabbix 4.2 teraz tiež poskytuje balíčky pre ďalšie platformy: RaspberryPi, SUSE Enterprise Linux, Mac OS/X, MSI pre systém Windows, Docker.

Zabudovaná podpora na zber údajov z projektu Prometheus

Zabbix ponúka integráciu s Prometheus exportérmi použitím natívnej podpory PromQL jazyka. Okrem toho použitie závislých metrík nám dáva možnosť zbierať obrovské množstvo metrík Prometheus vysoko efektívnym spôsobom: všetky údaje získavame pomocou jediného HTTP volania a potom ich opäť použijeme na zodpovedajúce závislé metriky. Zabbix dokáže tiež transformovať Prometheus údaje do formátu JSON, ktorý možno použiť priamo na nízkej úrovni discovery (LLD).

Efektívne vysokofrekvenčné monitorovanie

Vysoká frekvencia monitorovania veľmi často nadmerne zaťažuje monitorovací systém. Tomu sa dá vyhnúť na úrovni predspracovania vstupných údajov, pretože nám umožňuje preskočiť opakujúce sa hodnoty. Teraz môžeme zhromažďovať údaje s vysokou frekvenciou a okamžite odhaliť problémy bez toho, aby sme v Zabbix databáze uchovávali nadmerné množstvo údajov o histórii, a to vďaka funkcii „throttling with heathbeat“, čo je vlastne deduplikácia evidencie rovnakých hodnôt meraní s pravidelnými hodnotami z väčšieho časového úseku pre tvorbu kontinuálnych grafov.

Overovanie zozbieraných údajov a spracovanie chýb

Nikto nechce zhromažďovať nesprávne údaje. So Zabbix 4.2 to môžeme riešiť cez zabudované pravidlá predspracovania vstupných údajov, ktoré overujú či sú údaje zhodné alebo nie s regulárnym výrazom, alebo pomocou JSONPath alebo XMLPath. Teraz je možné zo zozbieraných údajov získať aj výpis chybových správ. To môže byť obzvlášť užitočné, ak dostávame chyby z externých API.

Predspracovanie údajov s JavaScriptom 

V Zabbix 4.2 môžete naplno využiť výkon používateľom definovaných skriptov v jazyku JavaScript. Podpora JavaScriptu poskytuje absolútnu slobodu spracovania údajov. V skutočnosti, teraz môžete nahradiť všetky externé skripty jazykom JavaScript. To umožňuje všetky druhy transformácie, agregácie, filtrovanie údajov, aritmetické a logické operácie a ešte oveľa viac.

Spracovanie miliónov metrík za sekundu

Pred verziou 4.2, celé predspracovanie vstupných údajov riešil výhradne Zabbix server. Zabbix poskytuje väčšiu škálovateľnosť, pretože všetky funkcie predspracovania vstupných údajov je odteraz možné vykonať prostredníctvom Zabbix proxy. Kombinácia predspracovania vstupných údajov vykonávaného aj na proxy serveroch a funkcionality škrtania („throttling with heathbeat„) duplicitných údajov, nám umožňuje vykonávať vysokofrekvenčné monitorovanie zbierajúce milióny hodnôt za sekundu bez preťaženia Zabbix servera.

Jednoduché nízkoúrovňové discovery (LLD)

Zabbix 4.2 podporuje spracovanie založené na vstupe JSON, čo nám umožňuje komunikovať priamo s externými API a používať prijaté dáta na automatické vytváranie hostov, metrík a spúšťačov/tzv. triggerov. V kombinácii s predspracovaním JavaScriptu otvára fantastické možnosti pre šablóny, ktoré môžu pracovať s rôznymi externými zdrojmi údajov, ako sú cloud API, API aplikácií, dáta v XML, JSON alebo akýkoľvek iný formát.

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk