živé.sk: Akcelerujte výkon a eliminujte riziká výpadku služieb 


       Spojenie kvalitných diskových polí IBM FlashSystem a skúseností eGroup Solutions zabezpečí rýchly beh akýchkoľvek aplikácií bez výpadkov.

       Ako zásadným spôsobom zrýchliť všetky firemné aplikácie? Jeden spôsob je vybrať si správne, rýchle úložisko dát. V článku vám predstavíme, ako pomôže firme použitie diskových polí IBM FlashSystem.

       Výrazné zrýchlenie

       Vďaka použitiu SSD alebo flash pamätí je možné zásadným spôsobom zrýchliť akúkoľvek bežnú serverovú aplikáciu pracujúcu v reálnom čase – webové či portálové aplikácie všetkých druhov, aplikácie využívajúce prvky umelej inteligencie a tiež všetky databázové, ERP a CRM aplikácie.

       Rozdiel pritom môže byť obrovský. Skúsenosti z praxe hovoria, že po nahradení klasických rotačných diskových systémov za flash pamäte, môže byť doba vykonávania vstupno-výstupných operácií skrátená, z 2,5 - 3 milisekúnd (ms) rádovo na stovky mikrosekúnd.

       „Najviac je rozdiel viditeľný pri aplikáciách s tisíckami klientov súčasne pristupujúcich k rovnakým dátam alebo vo všeobecnosti pri aplikáciách náročných na čítanie ako aj zápis dát,“ hovorí o prínose flash systému Stanislav Dzúrik z IBM Slovensko.

       Použitie flash pamätí je určite krokom k zníženiu rizika straty dát pri ich ukladaní. Na rozdiel od rotačných diskov totiž nemajú rotujúce časti alebo pohybujúce sa hlavičky nad záznamovým médiom, ktorých poruchy väčšinou spôsobovali výpadky týchto diskov.

       Profesionálna starostlivosť bez výpadkov

       Na to, aby IT infraštruktúra plnila požadované úlohy, musí byť vhodne navrhnutá, správne nasadená a prevádzkovaná s dostatočnou odbornou starostlivosťou. To si vyžaduje mnohoročné skúsenosti, neustále sledovanie trendov a vzdelávanie sa v jednotlivých technologických oblastiach. V tom vyniká spoločnosť eGroup Solutions, platinový partner IBM.

       Svojim zákazníkom prináša eGroup Solutions koncept, ktorý nesie názov Zero Downtime. V jednom balíčku dostanete všetko, čo potrebujete pre plynulý beh infraštruktúry – od jej odborného návrhu, cez profesionálnu prevádzku, nadštandardnú podporu aj doplnkové služby. Cieľom je zabezpečiť dobre fungujúcu infraštruktúru, ktorá bude bežať bez výpadkov.

       „Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s návrhom, implementáciou a prevádzkou riešení, vytvárame zákazníkovi komfort a pokoj pre jeho prácu, lebo všetky činnosti a stresy spojené s prevádzkou IT riešime za neho, prípadne spoločne s ním,“ vysvetľuje spôsob práce Rudolf Bohuš z eGroup Solutions.

       Recept na úspech

       Recept na rýchlu a dobre fungujúcu IT infraštruktúru je v spojení diskových polí IBM FlashSystem a skúseností spoločnosti eGroup Solutions. Vďaka tomu výrazne zrýchlite akékoľvek serverové aplikácie a znížite riziko finančne náročných výpadkov na minimum.

       Zero Downtime od eGroup Solutions nie je jedna služba. Ide o celý koncept, ktorý zahŕňa:

       • Zero Downtime Infrastructure – dodávku a inštaláciu vysokospoľahlivých a výkonných IT systémov
       • Zero Downtime Center – dodávku nástrojov a riešení pre riadenie prevádzky
       • Zero Downtime Support – podporu prevádzky a údržbu, spolu so zamestnancami zákazníka alebo formou outsourcingu
       • Zero Downtime Cloud – poskytovanie cloudových riešení typu IaaS, PaaS spojených s prevádzkou IT zákazníka
       • Zero Downtime Services – dodávku komplexných IT systémov založených nielen na našom produktovom portfóliu, ale aj dostupných aplikáciách.

       Prečo si vybrať IBM FlashSystem:

       • systémy na báze flash pamätí umožňujú niekoľkonásobné zrýchlenie oproti rotačným diskovým systémom,
       • z použitia flash systému môžu ťažiť všetky aplikácie, ktoré pracujú v reálnom čase,
       • okamžite je viditeľná úspora elektrickej energie – najmenej o 40 %,
       • v rámci programu IBM FlashWatch vymení spoločnosť IBM automaticky každý flash modul, ktorý je na hranici životnosti,
       • možné je aj nasadenie hybridných diskových polí, ktoré kombinujú flash a rotačné systémy,
       • vhodné riešenie sa dá nájsť pre všetky typy komerčných podnikov od najmenších po najväčšie, aj pre štátnu správu.

       Zdroj: živé.sk

       Čítať článok  

       Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk