živé.sk: Flash pamäte už nie sú luxus, dokážu výrazne zrýchliť všetky serverové aplikácie       Storage riešenia z rodiny IBM FlashSystem majú namiesto rotačných pevných diskov extrémne rýchle flash pamäte.

       Použitie SSD alebo flash pamätí je najjednoduchší spôsob, ako zásadne zrýchliť dátové úložisko a spolu s ním aj všetky aplikácie. IBM FlashSystem ponúka na výber hneď z niekoľkých modelových, radov, ktoré sa vedia prispôsobiť všetkým požiadavkám – bez ohľadu na to, aká veľká je firma.

       Zásadné zrýchlenie

       Podľa modelu infraštruktúry je pritom možná úplná výmena za flashové úložisko, ale aj začlenenie flash systému do už existujúcich systémov s rotačnými diskami. Či už sa rozhodnete pre jeden alebo druhý spôsob nasadenia, vždy je cieľom skrátenie doby potrebnej na rôzne vstupné a výstupné operácie na možné minimum.

       Rozdiel pritom môže byť obrovský. Za všetko hovorí príklad jedného informačného systému využívaného vo finančnej sfére, do ktorého špecialisti z eGroup Solutions, platinového partnera IBM, implementovali štyri kusy flash systémov od firmy IBM.

       „Na to, aby IT technológie plnili požadované úlohy, musia byť vhodne zvolené, správne nasadené a prevádzkované s dostatočnou odbornou starostlivosťou.“
       Rudolf Bohuš, eGroup Solutions


       Sú zakomponované vo virtualizovanej storage infraštruktúre a takéto vhodné začlenenie a optimalizácia prinieslo významné zrýchlenie. Konkrétne z dlhodobého monitoringu vyplynulo, že priemerná doba vykonávania vstupno-výstupných operácií bola skrátená z pôvodných hodnôt približne 2,5 - 3 ms na hodnoty menej ako milisekundu – približne 0,9 ms.

       Dôležité sú skúsenosti s implementáciou

       Z použitia SSD či flashových pamätí môžu ťažiť všetky aplikácie pracujúce v reálnom čase. Typickým príkladom sú portálové aplikácie všetkých druhov, aplikácie využívajúce prvky umelej inteligencie, autonómne riadenie automobilov a tiež všetky databázové, ERP a CRM aplikácie. „Najviac je rozdiel viditeľný pri aplikáciách s tisíckami klientov súčasne pristupujúcich k rovnakým dátam alebo vo všeobecnosti pri aplikáciách náročných na čítanie ako aj zápis dát,“ hovorí o prínose flash systému Stanislav Dzúrik z IBM Slovensko.

       Podstatné tiež je, že priamo pri prechode z rotačných diskových systémov na flash systémy nie je potrebná žiadna optimalizácia hlavnej aplikácie, potrebné sú iba minimálne zmeny na úrovni operačného systému. Pri implementácii sú však dôležité skúsenosti: „Aby všetko fungovalo ako má, je nutný správny výber komponentov IT infraštruktúry, ktoré sa budú ‚mať radi‘ a nebudú robiť problémy v IT prevádzke,“ popisuje skúsenosti z praxe Rudolf Bohuš z eGroup Solutions.

       „Spoľahlivosť SSD a flash médií sa dnes určite vyrovná spoľahlivosti tradičných rotačných diskov,“ 
       Stanislav Dzúrik, IBM Slovensko

       Spoľahlivé flash pamäte

       Moderné SSD a flash pamäte sú rovnako spoľahlivé ako klasické rotačné disky. Nie sú závislé od pohyblivých častí a ďalších mechanických prvkov, ktoré sú častým zdrojom porúch. Diskové pole pritom meria mieru opotrebovania flash pamätí a jeho aktuálnu úroveň môže administrátor vidieť priamo na konzole cez používateľské rozhranie. 

       Kontrola opotrebenia je dôležitá, lebo všetky diskové polia IBM FlashSystem majú v základnej cene hardvérovej záruky alebo zmluvnej podpory zahrnutý program IBM FlashWatch. V rámci nej spoločnosť IBM vymení každý flash modul, ktorý je na hranici životnosti. Bez ohľadu na dosiahnutý počet prepisov v rámci dohodnutého SLA. 

       IBM dnes odporúča používať na hardvérovú ochranu pred výpadkom média distribuovaný RAID6, ktorý zabezpečí ochranu voči dvojdiskovej chybe a až desaťnásobne rýchlejšie zotavenie sa z takejto hardvérovej poruchy. Pri použití flash média nemá RAID6 žiaden negatívny dopad na výkon či latenciu systému.

       Oproti bežným flash pamätiam ponúka IBM aj čosi špeciálne - patentovanú technológiu IBM FlashCore významne vylepšujúcu životnosť, výkon a latenciu tradičných flash modulov. Flash moduly obsahujúce túto technológiu sa nazývajú FlashCore moduly a sú k dispozícii pre modelový rad FlashSystem 5100 a vyššie.

       „FlashCore umožňuje hardvérovú inline kompresiu a šifrovanie dát priamo na úrovni samotného flash modulu. Vďaka FlashCore technológii sa životnosť flash média zvýši až niekoľkonásobne, latencia je konštantná a dosahuje hodnoty do 150µs a vďaka pseudo SLC cache mechanizmu až dvojnásobne vyšší výkon ako bežné TLC flash médiá,“ vysvetľuje unikátnu technológiu S. Dzúrik z IBM.

       Iná liga v rýchlosti 

       Pokiaľ ide o rýchlosť, storage systémy na báze SSD a flash pamätí hrajú oproti klasickým rotačným úložiskám inú ligu. Niekoľkonásobné zvýšenie výkonu a rádové zníženie latencie bez ohľadu na aplikácie sú silným argumentom. Riešenie IBM FlashSystem sa dokáže prispôsobiť potrebám a vďaka jedinečnej, patentovanej technológii FlashCore má náskok pred konkurenciou.

       Prečo si vybrať IBM FlashSystem
       • systémy na báze flash pamätí umožňujú niekoľkonásobné zrýchlenie oproti rotačným diskovým systémom,
       • z použitia flash systému môžu ťažiť všetky aplikácie, ktoré pracujú v reálnom čase,
       • okamžite je viditeľná úspora elektrickej energie - najmenej o 40 %,
       • v rámci programu IBM FlashWatch vymení spoločnosť IBM automaticky každý flash modul, ktorý je na hranici životnosti,
       • možné je aj nasadenie hybridných diskových polí, ktoré kombinujú flash a rotačné systémy,
       • vhodné riešenie sa dá nájsť pre všetky typy komerčných podnikov od najmenších po najväčšie, aj pre štátnu správu.

       Zdroj: živé.sk

       Čítať článok  

       Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk