živé.sk: Zaručený spôsob, ako výrazne zrýchliť servery


Flash pamäte pre servery sú omnoho rýchlejšie ako klasické rotačné diskové polia. Spoľahlivosť pritom nie je problém.

Potrebujete zrýchliť servery? Jednoduchým riešením je vymeniť klasické rotačné úložiská za storage systémy na báze SSD a flash pamätí. Ponúkajú niekoľkonásobné zvýšenie výkonu a rádové zníženie latencie bez ohľadu na to, aké aplikácie prevádzkujete.

V ich prospech hovorí aj cena

Nejde však iba o rýchlosť. Flash pamäte majú oproti rotačným diskom ešte jednu zásadnú výhodu – pri prevádzke spotrebujú omnoho menej energie.

V závislosti od typu predtým používaných diskov je úspora v spotrebovanej energii na prevádzku minimálne 40 % a ak je možné aplikovať technológie na efektívne ukladanie dát, úspory môžu byť oveľa vyššie. Zohľadniť treba aj úspory energie spojené s chladením, keďže flash pamäte produkujú menej odpadového tepla.

„Okamžitá úspora nákladov na energie je minimálne 40 %. Ak je možné aplikovať technológie na efektívne ukladanie dát, tak úspory môžu byť oveľa vyššie,“
Stanislav Dzúrik, IBM Slovensko.

Pri výpočte výhodnosti flashových riešení oproti klasickým rotačným diskom v serveroch vstupujú do hry aj ďalšie dôležité premenné. V prípade použitia riešení založených iba na flash pamätiach nie je nutné zvažovať použitie rôznych typov RAID. Výkon flash pamätí je natoľko vysoký, že to nie je potrebné. Vďaka tomu je návrh a manažovanie serverov s flash pamäťami podstatne jednoduchšie.

„Navyše je možné na takýchto systémoch využívať inline kompresiu alebo deduplikáciu dát, čo v prípade dobrej komprimovateľnosti a deduplikovateľnosti dát prináša výrazné úspory CAPEX a OPEX,“ hovorí Stanislav Dzúrik z IBM Slovensko.

Zároveň dodáva, že na základe skúseností je náhrada 15k a 10k rotačných diskov za flash/SSD z pohľadu celkových nákladov riešenia jednoznačne cenovo výhodná. Vysokokapacitné rotačné disky pritom netreba vytesniť úplne. Môžu stále ostať ako efektívny doplnok pre ukladanie dát napríklad pri archivácii. 

Aké služby sa dajú nájsť v IBM cloude

Financovanie nie je problém

Riešenia od IBM nie je potrebné priamo kupovať, dostupné sú aj výhodné formy operatívneho lízingu či takzvaný  „utility model“ prenájmu. Vtedy sa zariadenia iba prenajímajú – vrátane hardvérovej a softvérovej podpory – na tri až päť rokov. Mesačný prenájom sa pritom platí za 35 % inštalovanej kapacity.

„Zo zvyšných 65 % kapacity si môže zákazník hocikedy v priebehu prenájmu alokovať ad-hoc ďalšiu kapacitu na jemu vyhovujúce obdobie. Za takto alokovanú kapacitu je mu potom vystavená dodatočná platba, a to za obdobie, za ktoré bola kapacita reálne alokovaná,“ vysvetľuje fungovanie S. Dzúrik. „Po uplynutí prenájmu zariadenia má zákazník 90 dní na migráciu svojich dát na iné diskové pole alebo na migráciu dát a začatie nového prenájmu podľa tohto modelu.“

Spoľahlivé flash pamäte

Moderné SSD a flash pamäte sú rovnako spoľahlivé ako klasické rotačné disky. Nie sú závislé od pohyblivých častí a ďalších mechanických prvkov, ktoré sú častým zdrojom porúch. Diskové pole pritom sleduje mieru opotrebovania flash pamätí a jeho aktuálnu úroveň môže administrátor vidieť priamo na konzole cez používateľské rozhranie.

Kontrola opotrebenia je dôležitá, lebo všetky diskové polia IBM FlashSystem majú v základnej cene hardvérovej záruky alebo zmluvnej podpory zahrnutý program IBM FlashWatch. V rámci nej spoločnosť IBM zadarmo vymení každý flash modul, ktorý je na hranici životnosti. Bez ohľadu na dosiahnutý počet prepisov v rámci dohodnutého SLA.

„Na to, aby IT technológie plnili požadované úlohy, musia byť vhodne zvolené, správne nasadené a prevádzkované s dostatočnou odbornou starostlivosťou.“
Rudolf Bohuš, eGroup Solutions


Oproti bežným flash pamätiam ponúka IBM aj čosi špeciálne – patentovanú technológiu IBM FlashCore významne vylepšujúcu životnosť, výkon a latenciu tradičných flash modulov. Flash moduly obsahujúce túto technológiu sa nazývajú FlashCore moduly a sú k dispozícii pre modelový rad FlashSystem 5100 a vyššie.

„FlashCore umožňuje hardvérovú inline kompresiu a šifrovanie dát priamo na úrovni samotného flash modulu. Vďaka FlashCore technológii sa životnosť flash média zvýši až niekoľkonásobne, latencia je konštantná a dosahuje hodnoty do 150µs a vďaka pseudo SLC cache mechanizmu až dvojnásobne vyšší výkon ako bežné TLC flash médiá,“ vysvetľuje unikátnu technológiu S. Dzúrik z IBM.

Obrovský rozdiel vo výkone

Pokiaľ ide o rýchlosť, storage systémy na báze SSD a flash pamätí hrajú oproti klasickým rotačným úložiskám inú ligu. Rozdiel môže byť obrovský. Za všetko hovorí príklad jedného informačného systému využívaného vo finančnej sfére, do ktorého špecialisti z eGroup Solutions, platinového partnera IBM, implementovali štyri kusy flash systémov od firmy IBM.

Sú zakomponované vo virtualizovanej storage infraštruktúre a takéto vhodné začlenenie a optimalizácia prinieslo významné zrýchlenie. Z dlhodobého monitoringu vyplynulo, že priemerná doba vykonávania vstupno-výstupných operácií sa skrátila z pôvodných hodnôt približne 2,5 - 3 ms na hodnoty menej ako milisekundu – približne 0,9 ms. Tieto čísla hovoria samy za seba, netreba nič dodávať.

Prečo si vybrať IBM FlashSystem:

  • systémy na báze flash pamätí umožňujú niekoľkonásobné zrýchlenie oproti rotačným diskovým systémom,
  • z použitia flash systému môžu ťažiť všetky aplikácie, ktoré pracujú v reálnom čase, 
  • okamžite je viditeľná úspora elektrickej energie - najmenej o 40 %,
  • v rámci programu IBM FlashWatch vymení spoločnosť IBM automaticky každý flash modul, ktorý je na hranici životnosti,
  • možné je aj nasadenie hybridných storageov, ktoré kombinujú flash a rotačné systémy,
  • vhodné riešenie sa dá nájsť pre všetky typy komerčných podnikov od najmenších po najväčšie, aj pre štátnu správu

Zdroj: živé.sk

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk