Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 12471 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 12725 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 12611 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 12510 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 12869 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 12378 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 12842 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 12383 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 12451 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 12775 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 12248 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 12346 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 12710 zobrazení