Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Príprava kontajnerovej platformy

apr 2020 — 2900 zobrazení

Prostredie pre IS

apr 2020 — 2965 zobrazení

Páskové knižnice

apr 2020 — 3000 zobrazení

Obnova a optimalizácia infraštruktúry

apr 2020 — 2880 zobrazení

Upgrade diskovej kapacity

apr 2020 — 2820 zobrazení

Zero Downtime Backup

apr 2020 — 2845 zobrazení

Obnova a rozšírenie infraštruktúry

apr 2020 — 2773 zobrazení

Relokácia eGov IS

apr 2020 — 2868 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS

apr 2020 — 2916 zobrazení

Príprava podkladovej infraštruktúry

feb 2020 — 2800 zobrazení