IBM Partner of Honor 2022


Z výročného stretnutia IBM obchodných partnerov sme si odniesli ocenenie Partner of Honor za rok 2022.

Ďakujeme za toto vyznamenanie, vážime si naše silné partnerstvo a potešujúce slová: "Počas celej doby existencie partnerstva so spoločnosťou eGroup Solutions, a. s., zažívame vynikajúcu a spoľahlivú spoluprácu pri práci s dodávaním IT riešení pre našich spoločných klientov. Spomínaná úroveň dlhodobej spoľahlivosti je podporená aj vysokou mierou dôvery v schopnosti zamestnancov partnera, v pozadí ktorých je spokojnosť zákazníkov. Je pre nás česť spolupracovať so spoločnostou eGroup Solutions, a. s., a preto sme jej udelili ocenenie Partner of Honor za rok 2022."


Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!