TREND: Kráčajte s dobou „v oblakoch“: Smart podnikanie ide ruka v ruke s cloudovými riešeniami


Vedeli ste, že aj IBM je cloudová firma?

Ak vaša firma plánuje prejsť v tomto roku do cloudu, bude vás určite zaujímať, aké výhody vám jednotlivé riešenia prinesú. V tomto článku sa bližšie pozrieme na IBM cloud.

Podnikanie  „v oblakoch“ je pre firmu prínosom už od prvého dňa používania. V súčasnosti sú cloudové riešenia pre mnohé podniky niečo ako výzva, spôsob ako viacej zefektívniť prevádzkové náklady, ale v krátkej budúcnosti to bude už nevyhnutnosť, pokiaľ budú chcieť ustáť svoje postavenie na trhu. Podľa posledných štúdií sa bude veľká časť rozpočtov v IT týkať práve cloudových riešení, pričom už dnes je množstvo firiem, ktoré cloud v nejakej forme používajú. Cloud nie je len trend, je to nevyhnutné riešenie, ktoré mení celkový spôsob ako firmy pristupujú k informačným technológiám.

IT infraštruktúra v cloude a následné služby zmenili biznis aj na Slovensku. Firmy, ktoré prešli na cloudové riešenia, si najmä z pohľadu smart podnikania pochvaľujú niekoľko nesporných výhod. Tie sa líšia od zvoleného riešenia, ktorých je na trhu hneď niekoľko. Najväčší problém pri nasadzovaní cloudových riešení je skutočnosť, že ich je potrebné zahrnúť už do existujúcej architektúry IT infraštruktúry. Z dôvodu, že niektoré firmy potrebujú časť dát naďalej udržiavať v súkromnom priestore a iné radšej nechať vo verejnom cloude, sú preferované takzvané „hybridné riešenia“. Tie firmám prinášajú efektívnosť a lepšie využitie prevádzkových zdrojov.

Neplaťte zbytočne

IBM cloud je koncipovaný na rovnakom princípe ako jeho konkurencia (Azure, Amazon, …), tak, že platíte len za tie služby, ktoré reálne potrebujete. Kedykoľvek viete využiť zvýšený výkon alebo rozšíriť kapacitu, a pritom službu platíte ako operatívny výdavok – a teda ju nemáte v majetku firmy. Výhodou je tiež rýchla implementácia – do dvoch až štyroch hodín je služba pripravená na používanie. „Samozrejme, chce to skúsenosť s navrhovaním IT infraštruktúry, ako aj poznať odpovede na otázky spojené s architektúrou informačných systémov, ich odolnosťou voči výpadkom, licencovaním jednotlivých softvérových komponentov, jednoducho komplexnú znalosť toho, čo bude prevádzkované v prostredí cloudu” vysvetľuje Štefan Orosz z eGroup Solutions, a. s., ktorý sa viac ako 15 rokov venuje návrhu technickej architektúry IT systémov.

IBM má vybudovanú sieť cloudových dátových centier po celom svete, na 6 kontinentoch, v 19 krajinách, v 60 cloudových centrách. Celý systém je postavený na homogénnej architektúre dátových centier, čím sú k dispozícii úplne identické prvky dátových úložísk v Európe, Ázii či Amerike.

Pri IBM cloude je tiež dôležitá jeho variabilita a rôznorodosť. Nejde len o možnosť „naklikať“ si akýkoľvek hardvér aj s konfiguráciou softvéru do niekoľkých minút či hodín, či už ide o fyzické alebo virtuálne servery, ale aj o lokálnu podporu, jasnú predikciu nákladov do budúcnosti (viete koľko čo bude stáť už v momente nákupu) a tiež žiadnu viazanosť na externých dodávateľov.

Aké služby sa dajú nájsť v IBM cloude

Široká paleta služieb

IBM cloud sa vyrovnáva svojej konkurencii - Amazon AWS alebo Microsoft Azure, vo svojej otvorenosti a prakticky neobmedzenej škálovateľnosti. Nájdete v ňom viac ako 200 služieb typu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), tak aj prevádzku služby Software as a Service (SaaS) a ich paleta sa stále rozrastá. Najvyužívanejšia služba IaaS poskytuje vysoko dostupnú IT infraštruktúru, potrebné základné výpočtové zdroje, širokopásmovú sieťovú konektivitu a dátové úložiská, kde je možné nainštalovať a spustiť ľubovoľný softvér, ktorý obsahuje operačné systémy a aplikácie. Zároveň je zachovaná kontrola nad operačnými systémami, úložiskami dát a prevádzkovanými aplikáciami. Služba PaaS zahŕňa inštaláciu a prevádzkovanie vlastných aplikácií, pričom firma má vlastnú kontrolu nad svojou aplikáciou. Služba SaaS je poskytovaná ako hotová aplikácia z portfólia IBM, ktorá kopíruje požiadavky biznisu. Výnimočnosť IBM cloudu spočíva hlavne v dostupnosti technológií špecifických pre IBM, ako sú napr. servery architektúry IBM Power (s operačným systémom AIX, Linux alebo IBM i), ale aj softvérové riešenia ako Watson či ďalšie kognitívne systémy, ktoré sa čoraz viac uplatňujú v zdravotníctve, priemysle či obchode.

Bezpečnosť na prvom mieste

V neposlednom rade je pri cloude veľmi dôležitá bezpečnosť a ochrana informácií, ktorá je stále hlavnou obavou pri nasadzovaní týchto riešení. Mnohé technologické spoločnosti si dávajú záležať na tom, aby práve bezpečnosť bola jednou z najsilnejších stránok ich cloudového riešenia. Príkladom môže byť  cloud od spoločnosti IBM, ktorý poskytuje prepracované riešenia na šifrovanie a zabezpečenie ukladania dát. Ako ďalej dodáva Štefan Orosz „práve táto vysoká úroveň bezpečnosti a súlad s bezpečnostnými štandardmi uznávaných autorít a legislatívnymi požiadavkami (viď. ilustračný obrázok) nám pomáha presvedčiť zákazníkov, že cloud vie byť veľmi bezpečné miesto pre ich dáta a efektívnu prevádzku informačných systémov.“

Zároveň IT prostredia, ktoré prevádzkujeme, a to nielen tie, čo sú v cloude, sú vždy pod kontrolou tzv. Zero Downtime Centra - nástroja s modulmi na podporu riadenia IT. Zero Downtime Center využíva na zabezpečenie svojich kľúčových funkcií niekoľko open-source technológií, spolu so softvérovými komponentami IBM licencovanými v režime ESA (Embedded Solution Agreement), ktorý umožňuje využívať IBM softvér ako súčasť vlastného riešenia ESA partnerov.

IT čelí v poslednom období množstvu výziev týkajúcich sa spracovania veľkého množstva dát (Big Data), ale aj zložitých vedeckých výpočtov. Aj táto výzva je riešiteľná prostredníctvom IBM Cloudu, nakoľko disponuje fyzickými servermi s výpočtovými akcelerátormi GPU (Graphics Processing Unit) od NVIDIA, pre rôzne účely - od HPC (High-Performance Computing) výpočtov až po využitie v oblasti umelej inteligencie.

V oblasti priemyslu a obchodu je výhodou VMware a SAP certifikovanými konfiguráciami na báze Intel x86 s možnosťou plnej kontroly nad prostredím SAP, od úrovne hardvéru cez Hypervisor až po SAP HANA. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie podľa štandardov GDPR (General Data Protection Regulation) či PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Dajte prechodu do cloudu zelenú

Hľadať do firmy riešenia, ktoré sú vyladené tak, aby boli prispôsobené biznis požiadavkám, je úloha, s ktorou sa musí vysporiadať každý IT manažér. Cloudové technológie znamenajú nový rozmer, prinášajúci efektívne riešenia na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu a lepšiu produktivitu práce, za cenu zníženia nákladov. Tým sa opäť dostávame k myšlienke, ktorou sme začínali, a to k nevyhnutnosti dôkladnej analýzy, znalosti možností a obmedzení cloudových riešení a z nich vychádzajúcej stratégie prechodu do cloudu. Reálne skúsenosti v poslednom období ukazujú, že najvýhodnejším riešením je hybridný cloud, ktorý primeraným spôsobom kombinuje prevádzku vo vlastných dátových centrách či serverovniach (tzv. on-premise) a časť IT služieb pomocou cloudovej infraštruktúry, napr. IBM Cloudu, spolu s nevyhnutnými skúsenosťami expertov, ktorí to všetko vedia správne zladiť.

Zdroj: TREND

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk