živé.sk: Zbavte sa hrozby výpadkov. Spoľahnite sa na koncept Zero Downtime od eGroup Solutions

        
       Odpovede na časté otázky ku konceptu Zero Downtime pre priblíženie sa k nulovému počtu výpadkov.

       Výpadky IT riešení znamenajú často priame finančné škody alebo reputačné riziká. Preto je dôležité, aby serverová infraštruktúra, dátové úložiská a aplikácie, ktoré na nich bežia, hrali ako dobre zladený orchester.

       Práve to zabezpečí unikátny koncept Zero Downtime od eGroup Solutions. Cieľom je zabezpečiť dobre fungujúcu infraštruktúru, ktorá bude fungovať bez výpadkov, alebo sa aspoň maximálne priblíži k ich nulovému počtu.

       Spoločnosť eGroup Solutions sa téme IT infraštruktúry venuje už 11 rokov a pri tomto koncepte zúročuje svoje znalosti a skúsenosti. Je tiež platinovým partnerom IBM.

       Zero Downtime si v článku predstavíme formou otázok a odpovedí.

       Objavte svet bez výpadkov

       Čo je to Zero Downtime?  

       Zero Downtime nie je jedna služba. Ide o koncept služieb, ktorý zahŕňa:

       1. Zero Downtime Infrastructure – dodávku a inštaláciu vysokospoľahlivých a výkonných IT systémov.
       2. Zero Downtime Center – dodávku nástrojov a riešení pre riadenie prevádzky.
       3. Zero Downtime Support – podporu prevádzky a údržbu, spolu so zamestnancami zákazníka alebo formou outsourcingu.
       4. Zero Downtime Cloud – poskytovanie cloudových riešení typu IaaS, PaaS spojených s prevádzkou IT zákazníka.
       5. Zero Downtime Services – dodávku komplexných IT systémov založených nielen na našom produktovom portfóliu, ale aj dostupných aplikáciách.


       Prečo si vybrať Zero Downtime od eGroup Solutions?  

       Na to, aby IT infraštruktúra plnila požadované úlohy, musí byť vhodne navrhnutá, správne nasadená a prevádzkovaná s dostatočnou odbornou starostlivosťou. To si vyžaduje mnohoročné skúsenosti, neustále sledovanie trendov a vzdelávanie sa v jednotlivých technologických oblastiach.

       „Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s návrhom, implementáciou a prevádzkou riešení vytvárame klientovi komfort a pokoj pre jeho prácu, lebo všetky činnosti a stresy spojené s prevádzkou IT riešime za neho, prípadne spoločne s ním,“ vysvetľuje spôsob práce Rudolf Bohuš z eGroup Solutions.

       Čo je hlavným cieľom Zero Downtime? 

        Hlavnou úlohou je zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť všetkých IT systémov. Podstatné je, že pri tomto koncepte môžete mať istotu, že IT infraštruktúra bude navrhnutá, vybudovaná a prevádzkovaná tak, aby nedochádzalo k výpadkom.

       Čo je dôležité zohľadniť pri návrhu infraštruktúry? 

       Jedným z najčastejších problémov v IT infraštruktúre je nekompatibilita jednotlivých komponentov. Preto je potrebné pri návrhu zohľadniť všetky požiadavky a potreby jednotlivých častí hardvéru, softvéru a aplikácií. Iba vtedy všetko vzájomne funguje, ako má.

       "Nesnažíme sa sľubovať a garantovať niečo, čo nemáme vyskúšané a nevieme splniť. To prenechávame iným.“
       Rudolf Bohuš, eGroup Solutions

       Ako funguje služba podpory v rámci Zero Downtime?

       Služba podpory v rámci konceptu Zero Downtime je poskytovaná špecialistami eGroup Solutions a jej úlohou je zabezpečiť plnú funkčnosť a dostupnosť IT infraštruktúry zákazníka a služieb pre klientov, prevádzkovaných na danej infraštruktúre.

       IT zákazníka je tak pod stálou kontrolou, vďaka čomu môžu špecialisti okamžite reagovať na všetky udalosti a zmeny, ktoré nastanú v danom prostredí, prípadne na všetky žiadosti o poskytnutie služby podľa potrieb klienta. Podpora zabezpečuje, aby prevádzka IT infraštruktúry a služieb bola v zhode s definovanými parametrami a požadovanou dostupnosťou, ktorá by sa mala blížiť práve k spomínanému nulovému výpadku.

       Je zálohovanie dát dôležitá súčasť Zero Downtime? Čo je dôležité pri zálohovaní dát?

       Zálohovanie je dôležité a dnes je neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej IT infraštruktúry. Oveľa dôležitejšie je ale vedieť, ktoré dáta zálohovať, akým spôsobom, kedy a kam. „Niekto povie, veď mám identické prostredie v troch lokalitách a dáta na troch miestach, tak na čo ešte zálohovať? Ale na to, aby to tak bolo, treba dáta neustále cyklicky synchronizovať a toto neochráni dáta pred vnesenou chybou spôsobenou ľudským faktorom,“ vysvetľuje na príklade filozofiu zálohovania Rudolf Bohuš z eGroup Solutions.

       Akým spôsobom sa vyberá spôsob zálohovania a ako sa dnes dáta zálohujú?

        Dáta treba vždy najprv identifikovať podľa množstva a typu dát, dôležitosti, hodnoty pre organizáciu a podobne. Následne sa určí, či je dané dáta treba zálohovať a pokiaľ áno, akým spôsobom. Potrebné je tiež definovať, kto a kedy bude zálohovať a miesto, kde sa zálohované dáta budú ukladať pre potreby ich obnovy.

       „Niekto hovorí, že je moderné zálohovať do cloudu, nepoužívať páskové médiá, ale málokto vie, že aj v tých ,oblakoch’ sa na konci dňa tie dáta uložia na statické médium, mnohokrát aj páskové, ktoré nie je stále on-line, a vďaka tomu sú dáta chránené aj pred možnou chybou používateľa,“ popisuje Rudolf Bohuš.

       Spoľahnite sa na flash pamäte

       Dá sa riziko výpadku znížiť použitím flash pamätí ako hlavného spôsobu pre ukladanie dát?

        Použitie flash pamätí je určite krokom k zníženiu rizika straty dát pri ich ukladaní. Na rozdiel od rotačných diskov totiž nemajú pohybujúce sa hlavičky nad záznamovým médiom, ktorých poruchy väčšinou spôsobovali výpadky týchto diskov. Dokazuje to aj vývoj v tejto oblasti, kde je stále viac riešení založených práve na úložiskách s kombinovaným použitím HDD a SSD diskov, prípadne výhradne typu All flash.

       Sú flash pamäte rovnako spoľahlivé ako klasické rotačné disky?

       Áno, sú. „Spoľahlivosť SSD a flash médií sa dnes určite vyrovná spoľahlivosti tradičných rotačných diskov,“ hovorí Stanislav Dzúrik z IBM Slovensko. Pokiaľ je použitá technológia IBM FlashSystem, diskové pole si automaticky meria mieru opotrebovania flash pamätí a jeho aktuálnu úroveň môže administrátor vidieť priamo na konzole cez používateľské rozhranie.

       "Po prechode na SSD alebo na flash pamäte z klasických rotačných diskových polí je okamžite možné pozorovať úsporu v spotrebovanej energii na úrovni minimálne 40 %."

       Stanislav Dzúrik, IBM Slovensko

       Rýchlejšie a úspornejšie

       V čom spočívajú najväčšie výhody flash pamätí oproti rotačným diskom?

       Sú oveľa, oveľa rýchlejšie. Za všetko hovorí príklad jedného informačného systému využívaného vo finančnej sfére, do ktorého špecialisti z eGroup Solutions, platinového partnera IBM, implementovali štyri kusy flash systémov práve od tejto firmy.

       Sú zakomponované vo virtualizovanej storage infraštruktúre a takéto vhodné začlenenie a optimalizácia priniesli významné zrýchlenie. Konkrétne z dlhodobého monitoringu vyplynulo, že priemerná doba vykonávania vstupno-výstupných operácií bola skrátená z pôvodných hodnôt približne 2,5 - 3 ms na hodnoty menej ako milisekundu – približne 0,9 ms.

       Flash pamäte tiež pri svojej prevádzke spotrebujú omnoho menej elektrickej energie než klasické, rotačné diskové polia.

       Aké aplikácie z prechodu na flash pamäte získajú najviac?

        Z použitia SSD či flashových pamätí môžu ťažiť všetky aplikácie pracujúce v reálnom čase. Typickým príkladom sú portálové aplikácie všetkých druhov, aplikácie využívajúce prvky umelej inteligencie, autonómne riadenie automobilov a tiež všetky databázové, ERP a CRM aplikácie.

       „Najviac je rozdiel viditeľný pri aplikáciách s tisíckami klientov súčasne pristupujúcich k rovnakým dátam alebo vo všeobecnosti pri aplikáciách náročných na čítanie ako aj zápis dát,“ hovorí o prínose flash systému S. Dzúrik z IBM Slovensko.

       Prečo si vybrať IBM FlashSystem

       • systémy na báze flash pamätí umožňujú niekoľkonásobné zrýchlenie oproti rotačným diskovým systémom,
       • z použitia flash systému môžu ťažiť všetky aplikácie, ktoré pracujú v reálnom čase, okamžite je viditeľná úspora elektrickej energie - najmenej o 40 %,
       • v rámci programu IBM FlashWatch vymení spoločnosť IBM automaticky každý flash modul, ktorý je na hranici životnosti,
       • možné je aj nasadenie hybridných storageov, ktoré kombinujú flash a rotačné systémy,,
       • vhodné riešenie sa dá nájsť pre všetky typy komerčných podnikov od najmenších po najväčšie, aj pre štátnu správu
       • viac sa o IBM FlashSystem dozviete v samostatnom článku.
         

       Zdroj: živé.sk

       Čítať článok  

       Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk