Spoločnosť Aruba prináša evolúciu v architektúre switchov


Svet sa presúva od tradičných datacentier k tzv. "centrám dát". Dnešné "tradičné" podnikové datacentrá sa rozširujú o distribuované a virtualizované "okrajové" dátové centrá, v ktorých sa vytvárajú a spracúvajú údaje.

Zatiaľ čo sa za posledné desaťročie datacentrový networking vyvíjal a poskytoval vyšší výkon 25/100/400G leaf-spine topológie pre riešenie väčšieho objemu a rýchlosti vznikajúcich aplikačných architektúr, pri bezpečnostných a servisných architektúrach takýto progres nenastal.

Centralizované bezpečnostné zariadenia neboli navrhnuté na kontrolu a ochranu aplikačnej prevádzky, ktorá sa v rámci dátového centra pohybuje v smere východ - západ. Z prevádzkového ani ekonomického hľadiska nie je praktické nasadiť sadu bezpečnostných zariadení v každom serverovom racku a pripájanie prevádzky na zariadenie umiestnené v centralizovaných službách je spojené s veľkými výkonnostnými a nákladovými stratami.

Poskytovanie sieťových a bezpečnostných služieb vo veľkom rozsahu je pre podniky čoraz väčšou výzvou, či už ide o rozširovanie existujúceho dátového centra s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po digitálnych službách, alebo o nasadenie nových infraštruktúr v kolokačných zariadeniach s cieľom podporovať nové inovatívne aplikácie.

Podľa prieskumov až 70 % organizácií prevádzkuje alebo plánuje prevádzkovať cloudové aplikácie a aplikácie založené na kontajneroch v hybridných prostrediach. Podniky potrebujú moderné prostredie distribuovaných služieb na lepšiu podporu moderných, cloudovo natívnych aplikácií.


Aruba prináša ďalší vývoj v architektúre switchov

Spoločnosť Aruba si uvedomuje potrebu a naliehavosť riešenia týchto nových skutočností, a preto v spolupráci so spoločnosťou AMD Pensando vytvorila novú kategóriu sieťových prepínačov (switchov) - Aruba Distributed Services Switch.

Prepínač radu Aruba CX 10000 predstavuje ďalšiu evolúciu architektúry datacentrových switchov, ktorá kombinuje výkonné prepínanie L2/L3 dátových centier s jedinou plne programovateľnou jednotkou na spracovanie dát (DPU) od spoločnosti AMD Pensando. Aruba CX 10000 poskytuje softvérovo definované služby inline, vo veľkom meradle, s výkonom na úrovni drôtovej rýchlosti a rádovým zlepšením rozsahu a výkonu v porovnaní s tradičnými prepínačmi L2/L3 dátových centier za zlomok ich celkových nákladov.

Zariadenie Aruba CX 10000 umožňuje nasadiť pokročilé sieťové a bezpečnostné služby čo najbližšie k miestu spracovania aplikácií - na hranici medzi serverom a sieťou, a nie na perimetri ako v tradičnej sieťovej architektúre dátového centra. Vďaka firewallu, šifrovaniu, tunelovaniu a ďalším službám prevádzkovaným priamo na prepínači distribuovaných služieb, môžu organizácie rýchlejšie poskytovať nové možnosti služieb.

Inovatívny prepínač distribuovaných služieb Aruba poskytuje smerovanie a prepínanie s rýchlosťou drôtu so stavovými softvérovými službami L4-L7 vrátane firewallu, DDoS, šifrovania, prekladu sieťových adries (NAT), vyrovnávania záťaže a sieťovej telemetrie - pre akúkoľvek pracovnú záťaž, akýkoľvek server alebo akékoľvek nasadenie. Automatizáciu umožňuje výkonný a programovateľný operačný systém Aruba AOS-CX.

Aruba CX 10000 je navrhnutý tak, aby optimalizoval šírku pásma a výkon siete a poskytoval 100-násobne väčší rozsah, 10-násobne vyšší výkon pri tretinových nákladoch v porovnaní so staršími prepínacími a bezpečnostnými riešeniami.


Zjednotenie sieťových a bezpečnostných politík a automatizácie

Aruba Fabric Composer je jednotným nástrojom na správu siete a zabezpečenia pre Aruba CX 10000. Spravuje všetky konfigurácie prepínačov a sietí a všetky definície zásad firewallov pre prepínače aj distribuované firewally. Aruba Fabric Composer podľa potreby spolupracuje so samotným prepínačom a zabudovanými bezpečnostnými politikami.

Zariadenie Aruba CX 10000 sa tiež integruje prostredníctvom rozhrania REST API a poskytuje údaje o tokoch širokej škále nástrojov na zabezpečenie a výkon siete vrátane nástrojov na pokročilé zabezpečenie ML (XDR), mapovanie závislostí aplikácií (ADM), správu výkonu siete (NPM), SIEM/SOAR, pravidlá dodržiavania firewallu a mapovanie skupín identít.


Prípady použitia switchov distribuovaných služieb

Aruba CX 10000 poskytuje jasnú voľbu pre podniky, ktorých existujúce dátové centrá chcú využívať model distribuovaných služieb. Ak napríklad pridávate nový serverový rack, môžete nasadiť Aruba CX 10000. Časom môžete nahradiť v infraštruktúre aj ďalšie leaf switche zariadením Aruba CX 10000.

Nový prepínač je vhodný aj na nasadenie na okraji kolokácie, kde môže organizácia chcieť funkcie zabezpečenia alebo šifrovania, ale musí čeliť priestorovým a/alebo energetickým obmedzeniam. Namiesto toho, aby bolo potrebné umiestniť bezpečnostné zariadenia a ďalšiu infraštruktúru, poskytuje Aruba CX 10000 zabezpečenie a šifrovanie s rýchlosťou smerovania linky, zabudovaním do sieťovej štruktúry (horná časť serverového racku) namiesto toho, aby sa nasadzovali nákladné bezpečnostné zariadenia alebo aby sa prevádzka spätne prenášala do centralizovaného lokálneho bezpečnostného zariadenia.


Je čas na novú predstavu o datacentrových switchoch

Podniky, ktoré urýchľujú svoje digitálne iniciatívy a vývoj cloudových aplikácií, potrebujú agilný, škálovateľný a vysoko výkonný základ. Datacentrové switche novej generácie od spoločnosti Aruba, menia pravidlá hry a umožňujú podnikom poskytovať svojim zákazníkom a zamestnancom bezkonkurenčné digitálne zážitky s bezprecedentnou škálovateľnosťou, výkonom a prevádzkovou efektívnosťou.


O spoločnosti Aruba

Aruba, spoločnosť patriaca pod Hewlett Packard Enterprise, je globálnym lídrom v oblasti bezpečných, inteligentných sieťových riešení „from edge to cloud“, ktoré využívajú umelú inteligenciu na automatizáciu siete a zároveň využívajú dáta na dosahovanie vyšších obchodných výsledkov. S platformou Aruba ESP (Edge Services Platform) a možnosťami „as-a-service“, spoločnosť Aruba využíva cloudovo orientovaný prístup, ktorý pomáha zákazníkom plniť ich požiadavky na konektivitu, bezpečnosť a finančné požiadavky v rámci campusov, pobočiek, dátových centier a prostredí pre vzdialených pracovníkov, pričom pokrýva všetky aspekty káblových, bezdrôtových LAN a WAN sietí.


O spoločnosti eGroup Solutions, a. s.

Rok 2009 priniesol vznik samostatnej spoločnosti eGroup Solutions. Počas hľadania odpovedí na otázky používania akýchkoľvek riešení a systémov na správu a ochranu dát sme narazili na dôležitý fakt, že takmer 90% firiem, ale aj súkromných osôb, nemá svoje dôležité dáta v potrebnej miere chránené a z nich minimálne polovica ani netuší, prečo by to vôbec mala robiť. Tu niekde pramení zameranie a špecializácia eGroup Solutions.

Ďalšie informácie o evolúcii v architektúre datacentrových switchov:

https://blogs.arubanetworks.com/corporate/the-next-evolution-of-switching-architecture-is-here/

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku Aruba:

http://www.arubanetworks.com.

Informácie o modernizácii dátových centier:

Data Center Modernization

Aruba Blog:

The Next Evolution of Switching Architecture is Here

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na marketing@egroup.sk