Storage as a service (STaaS)


Bez ohľadu na to, v ktorom odvetví podnikáte, určite vnímate, že sa zväčšujú rozdiely medzi firmami v oblasti digitálnej transformácie. Napriek veľkým investíciám do digitálnej transformácie má podľa KPMG 67 % CEOs pocit, že strácajú pôdu pod nohami, zatiaľ čo tí najlepší podľa McKinsey za posledných 12 mesiacov zdvojnásobili svoje zisky. Je to náhoda? Určite nie. Digitalizácia sa totiž stala kľúčovým diferenciátorom medzi firmami.

Čo je storage ako služba (STaaS)?

Storage (alebo dátové úložisko) ako služba (STaaS) je spôsob, akým si dnes môžu firmy obstarať diskovú kapacitu bez toho, aby hneď v úvode museli výrazne investovať svoje kapitálové prostriedky do nákupu nového hardvéru alebo softvéru. Organizácie si naopak môžu predplatiť úložisko ako službu s tým, že za uloženú kapacitu budú platiť priebežne, pričom na to využijú prevádzkové náklady. Tu je však potrebné zdôrazniť, že výber správnej stratégie a poskytovateľa je absolútne kľúčový. Prečo? Skúste si sami zodpovedať otázku, či je pre vás v poriadku zveriť citlivé firemné údaje do rúk verejného poskytovateľa alebo by ste ich radšej mali pod kontrolou u seba v rámci organizácie. Nech už sa rozhodnete akokoľve, obidva prístupy vám už dnes poskytnú rovnakú cloudovú skúsenosť, t.j. jednoduchý manažment, vzdialenú správu, dohľad celého úložiska a prístup k ďalším službám poskytovateľa. 

HPE a úložisko ako služba

Spoločnosť HPE je inovátorom v oblasti ponuky IT riešení formou služby. Ako službu si už dnes môžete obstarať všetky kľúčové komponenty podnikovej infraštruktúry od serverov cez hypervízory a siete až po úložiská. HPE je dlhodobo lídrom v inováciach, tentokrát je to v oblasti návrhu IT infraštruktúry ako služby, ktorá pomáha klientom urýchliť digitálnu transformáciu a modernizovať podnikové IT prostredie.

Produkt HPE Alletra je jedným z viacerých reprezentantov tzv. neviditeľnej cloud-ready infraštruktúry riadenej umelou inteligenciou. Táto platforma reprezentuje všetky výhody spoľahlivého “on-prem” dátového úložiska, ktoré umožňuje jednoduchý prístup a manažment podnikových dát. Správa úložiska sa realizuje prostredníctvom cloudovej konzoly HPE Data Services Cloud Console (DSCC). Tá sa dodáva formou predplatného, pričom organizácie získavajú týmto spôsobom pravidelné aktualizácie a dátové služby bez ohľadu na to, kde sa ich dáta nachádzajú.

HPE GreenLake for Storage je služba od HPE, ktoré eliminuje zložitosť ukladania dát, zjednodušuje prevádzku a umožňuje prevádzkovať akúkoľvek podnikovú aplikáciu. HPE GreenLake for Block Storage je prvé úložisko dodávané formou služby, ktoré ponúka 100 % záruku dostupnosti pre kritické prostredia. Je to jednoduché lokálne úložisko riadené umelou inteligenciou. 

Výhody storage as a service:

•    úspora prevádzkového času, agilita cloudu, zjednodušuje ukladanie dát a operácií s nimi
•     jednoduchá správa úložiska - prináša svižnosť a jednoduchosť prevádzky cloudu do dátovej infraštruktúry
•    100 % záruka dostupnosti pre kriticky dôležité služby; väčšina problémov sa predvída a automaticky
•    úspora celkových nákladov na vlastníctvo IT, riešenie môže rásť postupne s vašimi požiadavkami
•    služba na požiadanie - flexibilný model as-a-service eliminuje zložité obstarávanie

Ďalšie riešenia od HPE:

•    Block storage - dátové služby blokového úložiska, kde dostupnosť je zadefinovaná v rámci SLA (Service Level Agreement). HPE GreenLake pre blokové úložisko urýchľuje transformáciu kritických aplikácií a údajov prostredníctvom cloudovej prevádzky.
•     File storage - riešenie pre distribuované, škálovateľné prostredia formou súborových služieb. Na pozadí pracuje okrem iného špičkový nástroj Qumulo. Nasadenie môže byť rýchle v priebehu niekoľkých minút, pričom podporované sú rôzne cloudové architektúry.
•    Object storage - riešenie vhodné pre DevOps tímy, ktoré potrebujú riešiť vývoj existujúcich ako aj vznikajúcich pracovných workloadov, pričom hojne využívajú objektový storage.
•    HPE GreenLake for data fabric - rôzne typy údajov na rôznych platformách predstavujú reálnu výzvu pre ďalšie spracovanie dát. HPE GreenLake for Data Fabric je riešenie, ktoré ponúka rôzne analytické nástroje, umožňujúce pochopiť, spracoviť a sprístupniť dáta uložené na rôznych plaformách.


Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk