Naši partneri

Naše certifikované partnerstvá s globálnymi technologickými lídrami, ktorých technológie úspešne nasadzujeme:
IBM Platinum Business Partner

IBM

Partner pre dodávku HW a SW komponentov pre infraštruktúry datacentier: enterprise biznis servery IBM Power Systems, SAN a virtualizované diskové úložiská, infraštruktúrny softvér, aplikačný softvér a middleware.

Z IBM technológií pri našich riešeniach využívame hlavne HW komponenty ako sú diskové polia Storwize, virtuálne diskové úložiská SVC, optické prepínače rady IBM SAN Family, servery s operačným systémom UNIX AIX, kazetopáskové úložiská rady TS3, 4 a 5.

Zo softvéru ide hlavne o produkty IBM Spectrum, ako napr. IBM Spectrum Protect, IBM Spectrum Virtualize, IBM Spectrum Control atď.

Hewlett Packard Enterprise Gold Hybrid IT Partner, Aruba Business Partner, Pointnext Gold Services Specialization

Hewlett Packard Enterprise

Partner pre dodávku HW a SW komponentov pre infraštruktúry datacentier ako sú servery x86, diskové úložiská midrange, centrálne dátové úložiská, SAN, networking a vybraný špecializovaný softvér.

U HPE technológií sa v našich riešeniach zameriavame hlavne na použitie serverov typu Proliant, diskových úložísk MSL, 3PAR a Nimble, OEM SAN optických prepínačov od výrobcu Brocade, kazetopáskových knižníc HPE LS, sieťových prepínačov Aruba a FlexFabric switchov.

Zo softvéru ide hlavne o riešenia SIEM, One View, HPE Dataprotect.

Oracle Gold Partner

Oracle

Partner pre dodávku SW komponentov pre infraštruktúry datacentier, kde hlavným bodom sú Oracle databázy, Business intelligence, middleware, aplikačné servery, operačné systémy a virtualizácia.

Naše skúsenosti v rámci partnerstva sú hlavne o databázach Oracle DB spolu s RAC, operačných systémoch Oracle Linux, virtualizácii Oracle VM a aplikačnom softvére Web Logic.

Acronis Authorized Reseller

Acronis

Partner pre dodávku SW komponentov pre zálohovanie, replikáciu a ochranu ukladaných dát.

VMware Partner Connect - Advanced

VMware

Partner pre dodávku SW komponentov pre infraštruktúry datacentier všetkých druhov, kde sa používa serverová virtualizácia a softvérovo definované dátové centrá.

Hlavnými produktami su virtualizačný softvér VMware, sieťová virtualizácia na platforme NSX datacenter a hyperkonvergovaná infraštruktúra s použitím vSAN.

Microsoft Partner Silver Datacenter

Microsoft

Partner pre dodávku SW komponentov pre tvorbu centralizovaných prostredí na platforme x86, operačných systémov Windows, aplikačných serverov pre mailing, zdieľanie dát, teaming, monitoring, automatickú správu prostredí a v neposlednej rade pre dodávku cloudových riešení.

Medzi najpoužívanejšie systémy a aplikácie patria MS Windows server, MS Exchange, MS SharePoint, cloudové riešenie mailových a kancelárskych služieb založené na Ofiice 365 a MS Azure.

Zabbix Certified Partner

Zabbix

Partner pre monitoring infraštruktúr od malých, cez stredné až po veľké datacentrá.

Spoločnosť Zabbix vyvinula celosvetovo uznávaný a obľúbený enterprise open-source softvér, ktorý dokáže v reálnom čase monitorovať množstvo parametrov a metrík IT prevádzok. Je čoraz viac nasadzovaný a používaný v širokom spektre priemyselných odvetví, od malých prevádzok až po veľké podniky, cloudové služby alebo v súvislosti s novodobým fenoménom Internetu vecí - Internet of Things (IoT) a zbiera neobmedzené množstvá a typy dát v rámci siete.

Cisco Select Partner

Cisco

Partner pre HW a SW komponenty pre oblasť networkingu a zabezpečenie sieťových komunikácií: sieťové prepínače, routery, firewally, wifi riešenia a ich centrálna administrácia, centrálne a cloudové riešenia správy sieťových zariadení.

Ide hlavne o radu LAN prepínačov Catalyst a Nexus, optických prepínačov MDS, smerovačov ISR, NCS, ASR, cloudového riešenia WiFi Meraki, centralizovaného menežmentového softvéru naprieč všetkými typovými radmi komponentov.

F5 Authorized Partner

F5

Partner pre dodávku HW a SW pre zabezpečenie bezpečnosti a dostupnosti aplikácií a služieb v sieti, kde nosným prvkom sú produkty BIG IP.

Veeam Silver Value-Added Reseller

Veeam

Partner pre dodávku SW komponentov pre zálohovanie a replikáciu a tiež cloudové služby v danej oblasti. Spoločnosť Veeam je lídrom v oblasti inteligentnej správy údajov pre Hyper-Available Enterprise. Veeam poskytuje produkty a služby v oblasti zálohovania, obnovy a replikácie dát, monitoringu, orchestrácie, analytiky.

Dell EMC Authorized Partner

Dell EMC

Partner pre dodávku HW a SW komponentov. U DELL technológií sa v našich riešeniach zameriavame na použitie HW a SW rady Power. Ide o použitie serverov typu PowerEdge, diskových úložísk UNITY, SC series, PowerMax a VMAX, zariadení DataDomain pre zálohovanie atď.

Lenovo Business Partner Gold

Lenovo

Partner pre dodávku HW a SW komponentov hlavne pre platformu x86, kde v rámci našich riešení ponúkame dodávku komponentov rady ThinkSystem, či už serverov, diskových úložísk, optických prepínačov, sieťových prepínačov, kazetopáskových úložísk.

Fortinet Authorized Partner

Fortinet

Partner pre zabezpečenie siete v oblasti Unified Threat Management (UTM). Fortinet zariadenia v sebe integrujú množstvo bezpečnostných služieb, ktoré bývajú inak roztrúsené do viacerých zariadení a ich správa je tak zložitejšia a finančne nákladnejšia.

Fortinet produkty tak zjednodušujú celú sieťovú infraštruktúru a sú schopné ponúknuť administrátorom pohodlnú centralizovanú správu.

Fortinet zariadenia sa vyznačujú jednoduchým nasadením a kompatibilitou s produktami tretích strán. Preto je bezproblémové inštalovať akékoľvek Fortinet zariadenie do akejkoľvek už existujúcej sieťovej infraštruktúry. Fortinet poskytuje aj ochranu pracovných staníc (antivírus, antispam, firewall) a VPN.

HCL Business Partner

HCL

Partner pre softvérové riešenia firemnej komunikácie a spolupráce (Collaboration Solutions). HCL Software je divíziou HCL Technologies, ktorá primárne poskytuje softvérové riešenia. Vyvíja, predáva a podporuje viac ako 20 produktových skupín v oblasti DevSecOps, automatizácie, digitálnych riešení, správy dát, marketingu, obchodu a mainframov. HCL Software je globálna indická spoločnosť, ktorá kúpila divíziu nástrojov pre firemnú komunikáciu od spoločnosti IBM.

Red Hat Advanced Business Partner

Red Hat

Red Hat, Inc. je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom open-source softvéru v rôznych oblastiach ako je cloud computing, middleware, automatizácia, monitoring, virtualizácia, data management, bezpečnosť, siete atď. Partner pre enterprise riešenia datacentier.

 Eset Bronze Partner

Red Hat

Partner pre dodávku bezpečnostného SW. Vďaka viac než 30 rokom nepretržitých inovácií technológií IT bezpečnosti prináša prvotriedne know-how na komplexné bezpečnostné riešenia pre malé, stredné aj najväčšie firmy.

Red Hat

Juniper Networks, Inc. je partner pre vysoko-výkonné sieťové zariadenia pre IP siete. T-series, M-series, E-series, MX-series a J-series rodina IP smerovačov, EX-series ethernetových smerovačov a SRX-series bezpečnostné produkty.

Spoločnosť vyvíja vlastný operačný systém, Junos.

Spolupráca s partnermi